سعیده لوورز

لیسانس نقاشی و لیسانس آشپزی
دانش آموخته آشپزى،دانشگاه علمى كاربردى هما
گواهى نامه آشپزى ايتاليايى
گواهى نامه آشپزى از كشور گرجستان
گواهى نامه آشپزى مولكولى از هتل پارسيان
سابقه پنج سال تدريس در بهترين آموزشگاههاى تهران و آموزش گارنيش كافه و رستورانها

دوره های آموزشی فعال