فضای آموزشی استاندارد

دوره های متنوع تئوری و ورکشاپ

ارائه مدرک معتبر

تعداد افراد آموزش دیده تا امروز 5428 نفر

اساتید مجرب و بنام

آخرین دوره ها

لیست دوره ها

بهترین دوره های آشپزی توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند

دوره نان

دوره شکلات

دوره آشپزی (3)

دوره شیرینی و دسر (3)

دوره بستنی ایتالیایی

اساتید دوره ها

بهترین دوره های آشپزی توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند