فضای آموزشی استاندارد

دوره های متنوع تئوری و ورکشاپ

ارائه مدرک معتبر

اساتید مجرب و بنام

آخرین دوره ها

رزومه کاری بیک آکادمی

8
دوره های CTH
691
دوره های برگزار شده
6200
تعداد هنرجویان
7
سال سابقه فعالیت

لیست دوره ها

بهترین دوره های آشپزی توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند

دوره نان (2)

دوره شکلات (1)

دوره آشپزی (6)

دوره شیرینی و دسر (2)

دوره بستنی ایتالیایی

اساتید دوره ها

بهترین دوره های آشپزی توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند