فضای آموزشی استاندارد

دوره های متنوع تئوری و ورکشاپ

ارائه مدرک معتبر

تعداد افراد آموزش دیده تا امروز 5428 نفر

اساتید مجرب و بنام

لیست دوره ها

بهترین دوره های آشپزی توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند

دوره نان (1)

دوره شکلات

دوره آشپزی (3)

دوره شیرینی و دسر

دوره بستنی ایتالیایی

اساتید دوره ها

بهترین دوره های آشپزی توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند