فریدون سالمی پور

  • مهندس صنایع غذایی با ۲۱ سال سابقه فعالیت در زمینه ی نان
  • آموزش دیده ی دوره های متنوع نانوایی در تمام پروسه های نان درشرکتهای پوراتوس بلژیک ، بونگارد فرانسه و رد میکر هلند.
  • مدیر آموزش شرکت گلنان پوراتوس و کارشناس ارشد فنی صدها واحد صنعتی نان و کیک در ایران
  • مدرس دوره های نان در بیک آکادمی