شهرزاد شکوهی وند

  • فارغ التحصیل از مدرسه شیرینی پزی Le cordon blue paris کودون بلو پاریس و مدرسه آشپزی بنیاد  instroct Iran
  • کارشناس رشته مدیریت هتلداری
  • شف و صاحب شیرینی فروشی شهرزاد شکوهی وند (فم شیک)
  • مدرس دوره های شیرینی و دسرهای فرانسوی در بیک آکادمی