امیر جمشیدیت

دارای مدرک فوق لیسانس معماری هستند.
مدرسین حرفه ایی بیک آکادمی که علاقه به آشپزی و خلق مزه ها باعث شد از سن کم تا الان و حتی تا راه اندازی رستورانی در لندن این راه را ادامه دهند ، علاقه زیاد امیر جمشیدیت عزیز به ایران باعث شد پس از کسب تجربه های زیادی در رستورانداری در لندن به ایران بیاید و ادامه این راه را در ایران و همچنین در طبیعت گردی های خود داشته باشد ، طبیعت گردی بخش مهمی از زندگی ایشون هست که با آشپزی در طبیعت تلفیق شده