یاسر کنگانی

  • مدیر توسعه بازار – بازاریابی شرکت خدمات مسافرتی گلستان ۱۲ سال
  • عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرتی گلستان ( ۳۰ سال حضور در بازار ایران )
  • موسس و مالک مجموعه کارگاه جلاتو ۱۳۹۳ ( GelatoLab & GelatoLab Express )
  • موسس کافه رستوران منوچهر ۱۳۹۷
  • مدرس دوره های بستنی ایتالیایی(جلاتو) در بیک آکادمی